راهنمای طراحی سایت
جستجو

"گروه مطلب"


گروه ها برای دسته بندی اطلاعات استفاده می شوند و به شما کمک میکند که اطلاعاتی که در سایت خود در بخش مربوطه قرار میدهد منظم و دسته بندی شده باشند
گروه ها
در قسمت های متعددی از سامانه نظیر ماژول ها، جستجو ها و ... به کار می روند

مسیر دسترسی  :  وب سایت > گروه مطالب
گروه والد:

در واقع هر گروه می تواند شامل یک یا چند گروه زیرگروه باشد و هر یک از زیر مجموعه ها نیز می توانند خود دارای زیر مجموعه های مختلفی باشد.
برای مثال گروه " ورزشی" والد  گروه" تنیس" است.

میتوانید گروه ها را به صورت تو درتو (پله ای) ایجاد کنید

مثلا : گروه : اخبار-- > اخبار ورزشی-- > اخبارفوتبال و یا گروه : محصولات -- > انواع مبلمان -- > مبلمان راحتی


نکته :
 اگر می خواهید اطلاعات چندین گروه متفاوت را نمایش دهید، باید یک گروه را به عنوان گروه والد ایجاد نمایید و بقیه زیر گروه ها را زیر مجموعه آن قرار دهید برای مثال (شما می خواهید ترکیبی از اخبار های "ورزشی ، اقتصادی ، سیاسی ، مذهبی ، علمی و..." را در صفحه نخست سایت نمایش دهید(توسط ماژول نمایشگر مطلب) پس گروه "اخبار" را به عنوان والد گروه های دیگر انتخاب می کنید )
 Copyright © 2008-2014 S@NA Ertebatat Co. All Rights Reserved