راهنمای طراحی سایت
جستجو


"آمار بازدید"


مهمترین مساله بعد از طراحی سایت و ورود اطلاعات در سایت، مسئله ی بازدید کننده های سایت است. همواره مدیران سایت از خود می پرسند سایت ما چقدر بازدید کننده دارد؟

در واقع ماژول آمار بازدید
، اطلاعات آماری بازدیدکنندگان را به صورت روزانه ، ماهانه و سالانه در هر کجا و در هر صفحه از سایت نمایش دهید.


مسیر دسترسی  :  وب سایت > ماژول ها > آمار بازدید


 


Copyright © 2008-2014 S@NA Ertebatat Co. All Rights Reserved