راهنمای طراحی سایت
جستجو

"نمایشگر گالری"

توسط این ماژول شما میتوانید، گالری هایی که  توسط ماژول "گالری تصاویر "ایجاد کرده اید در سایت نمایش دهید .

مسیر دسترسی  این ماژول : وب سایت > ماژول ها > نمایشگر گالریتنظیمات ماژول  

انتخاب گالری : گالری مورد نظر را برای نمایش ، انتخاب کنید.
عرض و ارتفاع  عکس پیش نمایش: اندازه عکس های گالری که در صفحه مورد نظر نمایش داده می شود.
عرض و ارتفاع قالب  عکس ها: اندازه عکس های گالری که با کلیک روی آن نمایش داده می شود.نکته :
در صورتی که گالری انتخاب شده دارای "زیر مجموعه" باشد، کلیه تصاویر گروه و زیر گروه هایش نمایش داده می شوند.

 


Copyright © 2008-2014 S@NA Ertebatat Co. All Rights Reserved