راهنمای طراحی سایت
جستجو


" پرداخت ها "


درخواست ها ی  مبنی بر شارژ حساب در این قسمت قابل نمایش است

مسیر دسترسی : امور بانکی > پرداخت ها

درخواست ها ی  مبنی بر شارژ حساب شما در قسمت پرداخت ها در لیست اول (لیست پرداختی های تایید نشده من)  به صورت عدم تایید ثبت می شود تا زمانی که مدیر سامانه درخواست شما را بررسی و تایید نماید.
چنانچه زیر کاربر شما برای شما درخواست شارژحساب ارسال نماید درلیست دوم (لیست پرداختی های تایید نشده کاربران) نمایش داده می شود که در صورت بررسی و اطمینان از واریز ، می توانید درخواست را تایید نمایید.

Copyright © 2008-2014 S@NA Ertebatat Co. All Rights Reserved